Výkonný výbor Českého tenisového svazu bude řešit i volbu nového prezidenta

- Redakce

Jan Stočes, pověřený dne 1. března 2024 vedením Českého tenisového svazu, na základě analýzy aktuální situace posledních dní, informuje o svolání výkonného výboru ČTS na pondělí 18. března, kde budou projednány zásadní body pro další chod svazu.

Hlavním bodem zasedání bude v souladu se stanovami návrh usnesení, ve kterém by měl výkonný výbor navrhnout svolání mimořádné valné hromady ČTS. Základními body bude úprava stanov a odvolání a volba nového prezidenta ČTS. Dalším bodem jednání výkonného výboru bude návrh na odvolání předsedy dozorčí rady ČTS Vojtěcha Flégla.

Dlouholetý prezident svazu Ivo Kaderka i zmíněný Vojtěch Flégl jsou obviněni v kauze zneužívání dotací od Národní sportovní agentury, aktuálně jsou oba ve vazbě.

Výkonnému výboru bude předložena informace o výsledcích jednání s Národní sportovní agenturou a následné projednání kroků, které svaz musí v návaznosti na toto jednání učinit.

V této souvislosti se bude výkonný výbor zabývat schválením spolupráce s experty na právo, dotace, ekonomiku a audit. Jedním z jejich prvních úkolů bude analýza současného ekonomického stavu ČTS a následný ekonomický a právní audit.