Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Česká sportovní a.s., provozovateli webu www.tenisovysvet.cz, se sídlem Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 25748521, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5852 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- e-mail

2. Jméno, příjmení a e-mail bude společnost Česká sportovní a.s. jako provozovatel webu www.tenisovysvet.cz využívat k zasílání e-mailových marketingových nabídek, jako jsou například informace o prodeji vstupenek, nových produktů nebo informace o soutěžích. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu registrace uživatele v diskuzi na webu www.tenisovysvet.cz.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu redakce@tenisovysvet.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Česká sportovní a.s., Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel softwaru eSports.cz, s.r.o., se sídlem Jeřabinová 836/30, Plzeň 326 00, IČ: 26340933, DIČ: CZ 26340933, zapsané ve veřejném rejstříku u Krajského soudu Plzeň, oddíl C, vložka 14094.
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.